• Program Name UAE Time GMT Time
 • David Guetta Sat 00:00 - Sat 01:00 Fri 20:00 - Fri 21:00
 • Smokingroove Sat 01:00 - Sat 02:00 Fri 21:00 - Fri 22:00
 • Steve Aoki Sat 02:00 - Sat 03:00 Fri 22:00 - Fri 23:00
 • Ju Lovett Sat 03:00 - Sat 04:00 Fri 23:00 - Sat 00:00
 • Jon Besant Sat 11:00 - Sat 13:00 Sat 07:00 - Sat 09:00
 • Hollaphonic Sat 16:00 - Sat 18:00 Sat 12:00 - Sat 14:00
 • Arcade 82 Sat 18:00 - Sat 19:00 Sat 14:00 - Sat 15:00
 • Danny Whitlock Sat 19:00 - Sat 20:00 Sat 15:00 - Sat 16:00
 • Pete Tong Sat 20:00 - Sat 22:00 Sat 16:00 - Sat 18:00
 • Marshall Sat 22:00 - Sat 23:00 Sat 18:00 - Sat 19:00
 • Scott Somers Sat 23:00 - Sat 23:59 Sat 19:00 - Sat 19:59